Centrum Kompetencji Zawodowych Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Sp. z o.o., powstało na mocnych filarach Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. 

Posiadamy Ośrodki Szkolenia na terenie całego kraju, co daje nam możliwość obsługi kursantów spoza Piły.

Mam przyjemność być członkiem Rady Programowej Fundacji Edukacja Zawodowa, która została powołana do wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego, również wykorzystując do tego środki zewnętrzne na ich realizację. 

Współpracujemy z Urzędami Pracy, Zakładami Doradztwa Zawodowego, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie.

Obecnie realizujemy szereg szkoleń związanych głównie z transportem, aczkolwiek zamierzamy poszerzać naszą ofertę o kolejne obszary związane z rozwojem i pozyskiwaniem nowych kwalifikacji oraz możliwości na rynku pracy.